nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name met doel 13.

Aan het eind van deze les:
- Weet je hoe de continenten in de loop van de geschiedenis van de aarde zijn gevormd.
- Weet je hoe oceanen en landmassa's het klimaat beïnvloeden.
- Weet je welk effecten grote natuurrampen op klimaatveranderingen hebben.
- Kun je aangeven welk effect de baan van de aarde om de zon op het weer en het klimaat heeft.
- Kun je uitleggen wat de hellingshoek van de aarde inhoudt en kun je aangeven welk effect die heeft op klimaatveranderingen.
- Kun je aangeven wat het nut is van onderzoek naar klimaatverandering van miljoenen jaren geleden.
- Kun je aangeven waarom onderzoek naar klimaatverandering van miljoenen jaren geleden vooral op zee plaatsvindt.


Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* klimaatverandering
* Pangea
* perihelium
* aphelium
* hellingshoek
* natuurrampen
* klimaatonderzoek

 

Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht bedenken jullie een slogan of spreuk over het werk van het Nederlandse Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Met het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: laat jullie slgan zien waar het klimaatonderzoek voor staat?
- de vorm: is jullie creatieve verwerking met zorg gemaakt?
taalfouten: bevatten de antwoorden op de stappen 1-5 en het eindproduct niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
Deze les doe je alleen. De creatieve verwerking doe samen met een medeleerling.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap