intro klimaatverandering

De termen 'klimaatverandering' en 'opwarming van de aarde' werden voor het eerst in 1976 gebruikt door de wetenschapper Stephen Schneider. Zijn bevindingen werden in 1988 door de Verenigde Naties erkend en overgenomen. Mede door de inzet van milieuorganisaties werd de door de mens veroorzaakte klimaatverandering een hot topic, al zijn er nog steeds klimaatcritici die daar niets van willen weten.

In deze lessenreeks proberen we duidelijkheid te verschaffen, maar vooral ook jullie mee te laten denken over mogelijke oplossingen.

Leerlingen: de opdrachten: 

 1. Weer en klimaat
 2. Broeikaseffect
 3. Klimaatverandering vroeger
 4. Controverse
 5. De gevolgen voor de natuur
 6. De gevolgen voor plant, dier en mens
 7. Klimaatverdragen
 8. Fossielvrije energie
 9. Geo-engineering
 10. Wat kan de school doen?
 11. Wat kun je zelf doen?
 12. Afsluiting: Ludieke actie?

Docenten

Wij adviseren docenten eerst om zich te registreren om zo toegang te krijgen tot de verschillende docentenhandleidingen. Elke opdracht gaat vergezeld van een korte docentenhandleiding met educatieve suggesties, antwoorden op de vragen en de kerndoelen/eindtermen. De 11 docentenhandleidingen zijn daarbij ook door ons verzameld in één allesomvattende docentenhandleiding.

Voor de leerlingen hebben we ook een begin- en eindtoets beschikbaar.

Idealiter ziet de lessenserie er als volgt uit:

* Registratie
* Toetsen voorafgaand aan de lessenserie
     * Kennis: begintoets voor leerlingen
     * Vaardigheden: tool
     * Handelen: tool
* Keuze uit de 11 lesopdrachten voor leerlingen
* Toetsen nogmaals na afloop van de lessenserie
     * Kennis: eindtoets voor leerlingen
     * Vaardigheden: tool
     * Handelen: tool
* Leerlingenactie