De aarde is zo’n 4,5 miljard geleden gevormd. Zo’n 250 miljoen jaar geleden is een supercontinent ontstaan. De aarde kende nog maar één landmassa, Pangaea, en één oceaan, de Panthalassa Oceaan. Pangaea is in de loop der miljoenen jaren uiteengevallen tot de huidige werelddelen.

continentenverschuiving1continentenverschuiving2

Wat heeft dat met klimaatveranderingen te maken? Oceanen zijn enorme reservoirs voor de opslag van warmte. De warmte wordt verspreid via zeestromen.

De positie van de continenten heeft invloed op de zeestromen. Als de continenten allemaal dicht bij elkaar liggen of één geheel vormen (zoals miljoenen jaren geleden bij Pangaea), is de stroming van de zee anders dan wanneer de continenten verder van elkaar af liggen (zoals nu).

Als de continenten dicht bij elkaar liggen, kan het warme water naar meer plaatsen op aarde stromen. Andersom wordt het kouder als de continenten verder uit elkaar liggen en de warmte minder effectief door de zee kan worden verspreid.

Vraag
1) De continenten zijn nog steeds aan het verschuiven. Kun je een manier bedenken hoe we dat kunnen meten?
vorigestapvolgendestap