migratie intro

'Migratie' is her verplaatsen van groepen mensen van de ene naar de andere plaats. De moderne mens (Homo sapiens) is meer dan 120.000 jaar geleden vanuit Afrika over de hele aarde verspreid. Migratie vindt ook nu nog steeds plaats. Daarbij gaat het om grote groepen mensen, maar ook om individuen. Iemand die migreert wordt een migrant genoemd.

In deze lessenreeks kijken we naar verschillende soorten migranten en redenen waarom mensen migreren, vrijwillig of gedwongen. We kijken ook naar enkele grote volksverhuizingen in het verleden en heden en we kijken naar de effecten van migratie op verschillende samenlevingen nu.

Leerlingen: de opdrachten: 

 1. Wat is migratie? 
 2. Ongelijkheidskloof
 3. Ontheemden en vluchtelingen
 4. Arbeidsmigratie
 5. Bijzondere groepen
 6. Grootschalige gedwongen migratie
 7. Grootschalige vrijwillige migratie
 8. Effecten van migratie: integratie?
 9. Effecten van migratie: veranderingen
  in de samenleving
 10. Effecten van migratie: fysieke barrières
 11. Afsluiting: ludiek actie?

Docenten

Wij adviseren docenten eerst om zich te registreren om zo toegang te krijgen tot de verschillende docentenhandleidingen. Elke opdracht gaat vergezeld van een korte docentenhandleiding met educatieve suggesties, antwoorden op de vragen en de kerndoelen/eindtermen. De 10 docentenhandleidingen zijn daarbij ook door ons verzameld in één allesomvattende docentenhandleiding.

Wij verzoeken u om ons te helpen om de lessenserie 'Migratie' te verbeteren. Daarvoor hebben wij een evaluatieformulier ontwikkeld dat wij u graag per email toesturen. Voor de leerlingen hebben we een begin- en eindtoets beschikbaar.

Idealiter ziet de lessenserie er als volgt uit:

Registratie
* Toetsen voorafgaand aan de lessenserie
     * Kennis: begintoets voor leerlingen
     * Vaardigheden: tool
     * Handelen: tool
* Keuze uit de 10 lesopdrachten voor leerlingen
* Toetsen nogmaals na afloop van de lessenserie
     * Kennis: eindtoets voor leerlingen
     * Vaardigheden: tool
     * Handelen: tool
Leerlingenactie