ongelijkheid
doel10
Er is een grote ongelijkheid tussen en binnen landen op allerlei gebieden, niet alleen met betrekking tot inkomen en welvaart, maar ook op kansen voor een betere toekomst, in het onderwijs en gezondheidszorg bijvoorbeeld.

In deze lessenserie kijken we naar deze ongelijkheden, naar oorzaken vanuit de geschiedenis en naar pogingen om die ongelijkheden op te heffen.

Leerlingen: de opdrachten: 

1) Internationale ongelijkheid
2) Oorzaken vanuit de geschiedenis
3) Ongelijkheid en armoede
4) )Niet) naar school!
5) Ongelijkheid en gezondheidszorg
6) Ongelijkheid en het milieu
7) Gelijkheid en eerlijkheid
8) Overheidsacties tegen ongelijkheid
9) Burgeracties tegen ongelijkheid
10) Afsluiting: ludieke actie?


Docenten

Wij adviseren docenten eerst om zich te registreren om zo toegang te krijgen tot de verschillende docentenhandleidingen. Elke opdracht gaat vergezeld van een korte docentenhandleiding met educatieve suggesties, antwoorden op de vragen en de kerndoelen/eindtermen. De 9 docentenhandleidingen zijn daarbij ook door ons verzameld in één allesomvattende docentenhandleiding.

Voor de leerlingen hebben we een begin- en eindtoets beschikbaar.

Idealiter ziet de lessenserie er als volgt uit:

Registratie
* Toetsen voorafgaand aan de lessenserie
     * Kennis: begintoets voor leerlingen
     * Vaardigheden: tool
     * Handelen: tool
* Keuze uit de 9 lesopdrachten voor leerlingen
* Toetsen nogmaals na afloop van de lessenserie
     * Kennis: eindtoets voor leerlingen
     * Vaardigheden: tool
     * Handelen: tool
Leerlingenactie