introEen vreemdeling is iemand die in Nederland verblijft en geen Nederlands paspoort heeft. Vaak wordt de aanwezigheid van vreemdelingen als problematisch gezien. In het dagelijks taalgebruik worden de termen vreemdelingen, migranten, allochtonen, vluchtelingen, asielzoekers en illegalen ten onrechte vaak door elkaar gebruikt. De hoogste tijd om duidelijkheid te verschaffen in deze ingewikkelde situatie.


Leerlingen: de opdrachten:

1. Vreemdelingen
2. Vluchtelingen
3. Internationale verdragen en acties
4. Vluchtelingenkampen
5. Asielbeleid
6. Economische vluchtelingen
7. SOS Europa
8. Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen
9. Uitgenodigde vluchtelingen

10. De slotopdracht is een foto-opdracht over vreemdelingen. Veel succes!
Docenten

Wij adviseren docenten eerst om zich te registreren om zo toegang te krijgen tot de verschillende docentenhandleidingen. Elke opdracht gaat vergezeld van een korte docentenhandleiding met educatieve suggesties, antwoorden op de vragen en de kerndoelen/eindtermen. De 10 docentenhandleidingen zijn daarbij ook door ons verzameld in één allesomvattende docentenhandleiding.

Voor de leerlingen hebben we een begin- en eindtoets beschikbaar.

Idealiter ziet de lessenserie er als volgt uit:

Registratie
* Toetsen voorafgaand aan de lessenserie
     * Kennis: begintoets voor leerlingen
     * Vaardigheden: tool
     * Handelen: tool
* Keuze uit de 10 lesopdrachten voor leerlingen
* Toetsen nogmaals na afloop van de lessenserie
     * Kennis: eindtoets voor leerlingen
     * Vaardigheden: tool
     * Handelen: tool