globalisering intro

Het is niet van de laatste jaren. De oude Grieken gingen al op reis met hun schepen en zo werd hun wereld groter. Nederland heeft zijn Gouden Eeuw aan de internationale handel te danken. De wereld is al langer in kaart gebracht. Maar als we het hebben over globalisering, dan bedoelen we toch iets anders: het proces van wereldwijde economische, politieke en culturele integratie. Globalisering heeft grote delen van de wereld rijker gemaakt maar niet iedereen meegenomen in die welvaartsstijging. Door globalisering is arbeid een stuk flexibeler, maar de lonen en de arbeidszekerheid ook. Globalisering heeft gevolgen voor onze taal en andere cultuuraspecten, maar onduidelijk is nog of dat een verrijking of verarming is. Moeten we bang zijn voor onze nationale identiteit en is de wereld straks één grote eenheidsworst? Geld, goederen en informatie gaan in razend tempo de wereld over. Covid-19 ook. Ieder voordeel heeft zijn nadeel.

globalisering intro2

Leerlingen: de opdrachten:

 1. Mondiaal dorp
 2. Nederland transportland
 3. Global shift
 4. Internationale arbeidsverdeling
 5. Geld op reis
 6. Communicatie
 7. Talen en gewoonten
 8. Nationale identiteit
 9. Toerisme
 10. Een mondiale cultuur?

 11. En dan de slotopdracht: Over globalisering en vooruitgang. Succes.

Docenten

Wij adviseren docenten eerst om zich te registreren om zo toegang te krijgen tot de verschillende docentenhandleidingen. Elke opdracht gaat vergezeld van een korte docentenhandleiding met educatieve suggesties, antwoorden op de vragen en de kerndoelen/eindtermen. De 11 docentenhandleidingen zijn daarbij ook door ons verzameld in één allesomvattende docentenhandleiding.

Voor de leerlingen hebben we ook een begin- en eindtoets beschikbaar.

Idealiter ziet de lessenserie er als volgt uit:

Registratie
* Toetsen voorafgaand aan de lessenserie
     * Kennis: begintoets voor leerlingen
     * Vaardigheden: tool
     * Handelen: tool
* Keuze uit de 11 lesopdrachten voor leerlingen
* Toetsen nogmaals na afloop van de lessenserie
     * Kennis: eindtoets voor leerlingen
     * Vaardigheden: tool
     * Handelen: tool