vreemdelingenbordKinderen denken vaak bij het woord 'vreemdeling' meteen aan het Sinterklaasliedje uit de 19e eeuw:

Hoor wie klopt daar kinderen
hoor wie tikt daar zachtjes tegen het raam?

Het is een vreemdeling zeker die verdwaald is zeker.
Ik zal eens even vragen naar zijn naam.

Zijn naam? Sinterklaas, zo meldt de volgende regel van het lied. Sinterklaas is een zeer welkome vreemdeling uit een ver land!

Volwassenen denken bij 'vreemdeling' helaas vaak meteen aan problemen. Wie googelt op het woord 'vreemdelingen' krijgt vrijwel meteen te lezen: "Vreemdelingen die niet (langer) in Nederland mogen verblijven, zijn illegaal en moeten het land verlaten."
Over (niet) welkom zijn gesproken!

Vraag
1) We schrijven op het bord in een grote cirkel het woord vreemdeling. Aan welk woorden denk je bij ‘vreemdeling’? We geven één voorbeeld, maar noem er zelf minimaal drie andere.
vreemdeling associatiespin
vorigestapvolgendestap