nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name 4, 10, 16 en 17

Aan het eind van deze les:
- Weet je dat de meeste ontheemden en vluchtelingen in een vluchtelingenkamp onderdak krijgen.
- Kun je een vluchtelingenkamp bij naam noemen.
- Weet je dat veel vluchtelingenkampen overvol zijn.
- Weet je dat opvang in een kamp tot grote problemen kan leiden, met name wat betreft de medische zorg.
- Ken je enkele persoonlijke verhalen van vluchtelingen in een van de kampen.
- Weet dat met name kinderen het moeilijk in een kamp hebben en vaak van onderwijs verstoken blijven.
- Weet je dat diverse VN- en particuliere organisaties zich voor ontheemden, vluchtelingen en hun kinderen inzetten.
- Weet je dat een vluchteling gemiddeld 17 jaar in een kamp verblijft.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Vluchtelingenkamp
* Artsen zonder Grenzen
* War Child
* Unicef
* School in een Kist
   ---School-in-a-box
* Refugee Republic

Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht verwerk je samen met een groepje klasgenoten alles wat jullie gezien, gehoord en gelezen hebben in een beeldende impressie van een vluchtelingenkamp.

Ter ondersteuning doen jullie minimaal twee, maar het liefst alle vier de virtuele wandelingen in Refugee Republic.
Met deze creatieve verwerking laten jullie zien dat jullie de leerdoelen hebben behaald.

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent.
Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: laat jullie eigen vluchtelingenkamp zien hoe het leven in een kamp er daadwerkelijk uit ziet?
- de vorm: is de impressie van het kamp met zorg ontworpen?
- taalfouten: bevatten de antwoorden in de vragen van de stappen 1-5 niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
Stap 1 tot en met stap 4 doe je alleen.
Het eindproduct (stap 5) maak je samen met een groepje klasgenoten.

Benodigdheden
Een computer met internet: http://www.volkskrant.nl/refugee-republic.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap