nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name 10, 16 en 17

Aan het eind van deze les:
- Weet je waarom en hoeveel vluchtelingen er op uitnodiging naar Nederland en enkele andere landen komen.
- Ken je enkele persoonlijke verhalen van uitgenodigde vluchtelingen en weet je waarom die vluchtelingen op de vlucht zijn gegaan.
- Weet je welke criteria Nederland hanteert bij de selectie van vluchtelingen die uitgenodigd worden en weet je hoe die criteria in de loop der jaren gewijzigd zijn.
- Vorm je je een eigen mening over de inburgeringseisen in Nederland.
- Weet je waarom er relatief veel hoogopgeleiden zijn onder de (uitgenodigde) vluchtelingen.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Uitgenodigde vluchteling
* Hervestiging
* Hervestigingsbeleid
* UNHCR
* IND (Immigratie- en NaturalisatieDienst)
* COA (Centrale Opvang van Asielzoekers)
* UAF (Universitair Asielzoekers Fonds)
* Inburgering
* Inburgeringscursus
* Inburgeringsexamen
* DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)

Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht dien je samen met een groepje van maximaal vier klasgenoten een UNHCR-verzoek aan de Nederlandse regering in.
Met het met redenen omklede verzoek laten jullie zien dat jullie de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Het verzoek laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: laat het verzoek zien dat jullie begrepen hebben waar het om draait?
- de vorm: is het verzoek met zorg samengesteld? Hebben jullie daarbij de ter zake doende redenen omschreven?
- taalfouten: bevatten de antwoorden op de vragen in de stappen 1-5 en het eindproduct niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
Stap 1 tot en met stap 5 doe je alleen.
Het eindproduct (stap 6, het verzoek) maak je samen met enkele klasgenoten.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap