nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name 16 en 17

Aan het eind van deze les:
- Weet je hoe de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens tot stand is gekomen.
- Ken je de inhoud van het artikel over het recht op asiel in de UVRM.
- Ken je het Vluchtelingenverdrag en weet je welke redenen om te vluchten volgens het verdrag erkend worden.
- Weet je waarom Afrikaanse landen niet tevreden waren met het Vluchtelingenverdrag van de VN en met een eigen verdrag kwamen dat verder gaat dan de bepalingen in het VN-verdrag.
- Kun je twee VN-organisaties noemen die zich inzetten voor vluchtelingen en ontheemden.
- Weet je waarom de VN de Wereldvluchtelingendag in het leven hebben groepen.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
*Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)
* Vluchtelingenverdrag
* Afrikaans Vluchtelingenverdrag
* United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
   --Hoge Commissaris voor Vluchtelingen
* Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
   --Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken
* World Refugee Day
   --Wereldvluchtelingendag

Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht bedenk je samen met drie andere leerlingen een actie ter ere van Wereldvluchtelingendag. Daarbij is – in overleg met je docent- alles mogelijk.
Met het eindproduct laten jullie zien dat jullie de leerdoelen hebben behaald.

Beoordeling
De actie laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: laat jullie actie zien hoe belangrijk het is dat zoveel mogelijk mensen weet hebben van de positie waarin vluchtelingen verkeren?
- de vorm: is jullie actie creatief en tegelijkertijd met zorg samengesteld?
- taalfouten: bevatten de antwoorden op de vragen in de stappen 1-4 en jullie plan de campagne, het eindproduct niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte

Stap 1 tot en met stap 4 doe je alleen.
Het eindproduct (stap 5) maak je samen met enkele klasgenoten.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap