De titel van deze les is ‘Economische vluchtelingen’, een term die je veel in de media en in het dagelijks taalgebruik tegenkomt. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de term ‘economische vluchtelingen’ is onjuist. Een betere term is: ‘economische illegale migranten’.
Een migrant is iemand die verhuist van het ene naar het andere land, meestal om daar werk te zoeken. Een legale migrant heeft toestemming van de regering van het land waar hij naar toe wil om zich in dat land te vestigen.

Voor een Afrikaan of Aziaat is het vrijwel onmogelijk om als legale migrant naar Europa te verhuizen. De Europese Unie laat een migrant van buiten de EU alleen toe als deze een visum en een werkvergunning heeft. Een migrant van buiten de EU krijgt alleen een werkvergunning als er voor een baan niemand uit de EU zelf te vinden is. Een Afrikaanse automonteur of kok heeft geen schijn van kans. Als hij graag in Europa wil werken, rest hem niets anders dan als illegale migrant het land proberen binnen te komen.

In de media worden alle vreemdelingen op één hoop gegooid en wordt er geen onderscheid gemaakt tussen (illegale) migranten en vluchtelingen. Het probleem is dat je beide groepen mensen moeilijk uit elkaar kan houden. Aan de gezichten van de mensen die in een overvolle, gammele boot de Middellandse Zee oversteken, is niet te zien of ze in de boot zitten omdat ze asiel zoeken of omdat het gelukzoekers zijn die een beter leven willen.
bootvluchtelingen04
Bovendien is het onderscheid ook moeilijk te maken omdat mensen vaak om meer dan één reden willen verhuizen. Iemand die in zijn vaderland te maken heeft met oorlogs- of politiek geweld leeft dikwijls onder moeilijke, armoedige levensomstandigheden.

Vraag
1) Waarom is de term ‘economische vluchtelingen’ onjuist?
vorigestapvolgendestap