nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name 10 en 16

Aan het eind van deze les:
- Weet je waarom de term ‘economische vluchteling’ onjuist is en weet je hoe we hen beter kunnen noemen.
- Weet je waarom zoveel ‘economische vluchtelingen’ naar Europa proberen te verhuizen en kun je een aantal van hun motieven noemen.
- Ken je de persoonlijke verhalen van drie zogenaamde economische vluchtelingen.
- Vorm je je een eigen mening over de poging van de EU om via het migratiecentrum CIGEM het aantal illegale migranten in te dammen.
- Vorm je je een eigen mening over de Amerikaanse Groene Kaart Loterij als poging om het aantal illegale migranten in te dammen.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Economische vluchteling
* Economische (legale) migrant
* Economische illegale migrant
* (Permanente) verblijfsvergunning
* CIGEM
* Groene Kaart
* Groene Kaart Loterij

Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht doen we met de hele klas het radioprogramma Stand.nl na.
Daarvoor kan je gevraagd worden om met argumenten je mening te geven over de situatie t.a.v. de gevaarlijke tocht van economische vluchtelingen over de Middellandse Zee.

Met het meedoen met Stand.nl laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: hebben jullie goede argumenten voor of tegen de stelling verwoord?
- de vorm: hebben jullie goed meegedaan met Stand.nl?
- taalfouten: bevatten de antwoorden op de vragen in de stappen 1-4 niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
Stap 1 tot en met stap 4 doe je alleen.
Het eindproduct (stap 5) doen jullie met de hele klas.

Benodigdheden
Voldoende groene en rode kaarten.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap