volgendestapIn deze les kijken we naar de asielprocedure in de EU en in Nederland, welke stappen een asielzoeker ondergaat tijdens de procedure en welke mogelijke beslissingen er genomen kunnen worden. We kijken vooral welke mogelijkheden een uitgeprocedeerde asielzoeker nog heeft. Teruggaan -vrijwillig of gedwongen- of toch blijven?
asielbeleid