Je hebt nu 27 foto's bekeken. Kies er enkele uit voor je eigen top 5. Geef aan welke en waarom je die vijf foto's de beste vindt.

Aan de hand van die vijf foto's maak je een eigen (chrono)logisch verhaal over vluchtelingen (een half A4tje zonder afbeeldingen).
syrischevluchtelingen
vorigestap