De negen lessen passeren de revue nogmaals, ditmaal aan de hand van drie foto's* bij elke les:

* klik op een van de 27 foto's voor een foto op groot formaat

1) Vreemdelingen
titelblad vreemdelingenvreemdelingenbordvreemdeling gevluchtvooroorlogsgeweld

2) Vluchtelingen
azcetnischezuiveringservieophangingiran


3) Internationale verdragen en acties
uvrm rooseveltvluchtelingenverdrag nawoiiunhcr pakjetten


4) Vluchtelingenkampen
vluchtelingenkamp titelkindereninoorlogschoolbox


5) Asielbeleid
asielbeleidvluchtendoejenietvoordelolafgewezen


6) Economische vluchtelingen
bootvluchtelingen titeltogolesepassport
grenscontrole


7) SOS Europa
logohekkenaankomstoplampedusa


8) Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen
kindsoldaatmauroisk


9) Uitgenodigde vluchtelingen
opuitnodigingwelkomhoogopgeleid

vorigestapvolgendestap