Je opleidingsniveau kan veel invloed hebben op je gezondheid. Zo leven mensen die hoogopgeleid zijn gezonder doordat ze vaker groente en fruit eten, minder roken en meer bewegen dan mensen die laagopgeleid zijn. Mensen die laagopgeleid zijn, zijn minder taalvaardig waardoor ze meer moeite hebben om hun klacht bij een dokter te formuleren. En informatie over je gezondheid is vaak te ingewikkeld voor laaggeletterden (mensen die moeite hebben met lezen en schrijven) en mensen met dyslexie; de instructies en bijsluiters van medicijnen zijn moeilijk te begrijpen.

Mensen die laagopgeleid zijn verrichten vaak werk dat lichamelijk belastend is of ze moeten werken met gevaarlijke en giftige stoffen. Naast dat het werk niet goed is voor de gezondheid verdienen laagopgeleide mensen nog eens minder. Mensen met een laag inkomen kopen veel minder vaak gezond (= duurder) voedsel dan mensen met een goedbetaalde baan.

school kssp
Kayawara Basisschool in Oeganda

In Nederland heeft iedereen toegang tot goed onderwijs, maar in ontwikkelingslanden is dat vaker niet het geval. Het onderwijs dat gegeven wordt is vaak niet goed en niet voor iedereen toegankelijk. Wereldwijd gaan er miljoen kinderen niet naar school, omdat er geen geld voor is, omdat er geen school in de buurt is of omdat ze thuis moeten helpen of op het veld of in de fabriek moeten werken. Veel mensen gaan maar een korte tijd naar school en leren niet goed lezen en schrijven (analfabeet). En als je laagopgeleid bent met een laag inkomen is het lastig om de kwaliteit van je leven te verbeteren. 

In Nederland hebben hoogopgeleide mensen een levensverwachting van 83 jaar, laagopgeleide mensen hebben een levensverwachting van 77 jaar. Een verschil van zes jaar! In diverse ontwikkelingslanden zijn de verschillen nog veel groter.
Mensen met een lage opleiding leven niet alleen korter, ze hebben ook nog meer gezondheidsklachten. Ze hebben vaker te maken met overgewicht wat kan leiden tot hart- en vaatziekten en diabetes.

De overheid probeert de kloof te dichten door informatie te verspreiden, maar die komt vooral bij hoogopgeleiden terecht en niet bij laagopgeletterden.

Vragen
1) Kijk goed naar de foto van de Kayaware Basisschool in Oeganda. Welke factoren zorgen ervoor dat leren minder makkelijk is dan op een Nederlandse school?
2) Waardoor komt de informatie niet terecht bij laagopgeleiden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze wel bij de juiste mensen terecht komt?
3) Wat kun je -behalve informatie geven- doen zodat meer mensen medicijnen die ze nodig hebben toch gebruiken?
vorigestapvolgendestap