nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name doelen 1, 6, 10 en vooral 3 .

Aan het eind van deze les: 

- Weet je hoe belangrijk onderwijs is voor een goede gezondheid.
- Kun je verklaren waarom mensen die opgeleid zijn langer leven dan mensen die laagopgeleid zijn.
- Weet je welke leefomstandigheden slecht voor de gezondheid zijn.
- Ken je het belang van schoon water en sanitair voor de gezondheid.
- Weet je wat de taak van de overheid is m.b.t. de gezondheidszorg.
- Ken je het belang van vaccinaties.
- Ken je vier ziektes die vooral in ontwikkelingslanden voorkomen en moeilijk te behandelen zijn.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:  
* Laagopgeleid
* Hoogopgeleid
* Laaggeletterd
* COPD
* Armoede
* Eerste levensbehoeften
* Cholera
* Tyfus
* Polio
* Tuberculose
* Mazelen
* Hiv/aids
* Malaria
* Coronavirus
* COVID-19
* Pandemie
* Ebola


Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht ontwerp je een poster over het belang van vaccinatie of je organiseert een excursie naar een waterzuiveringsinstallatie. Met het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: maakt de poster duidelijk hoe belangrijk vaccinatie is? OF: lukt het jullie om een excursie te organiseren en er een goed verslag van te maken?
- de vorm: is je creatieve verwerking met zorg gemaakt?
taalfouten: bevatten de antwoorden op de stappen 1-5 en het eindproduct niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
D eindopracht doen jullie in kleinere groepen. Verdeel de taken over groepje van 4-5 leerlingen.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig. Voor de excursie komen daar 3 uur bij.
vorigestapvolgendestap