volgendestapVrijwel iedereen verhuist in zijn of haar leven wel eens naar een andere wijk, dorp, stad of streek. Zonder het te beseffen ben je daarmee een (binnenlandse) migrant. 

Heel interessant, maar in deze les beperken we ons toch tot internationale migratie: het feit dat mensen in een ander land gaan wonen. Waar we in deze lessenreeks spreken over migranten bedoelen we 'internationale migranten'. Ook deze migranten kunnen we in verschillende typen onderscheiden.

watismigratie