volgendestapIn het taalgebruik worden de termen migranten en vluchtelingen vaak door elkaar gebruikt, ten onrechte!
Onder de 272 miljoen migranten die de wereld kent (zo'n 3,5% van de wereldbevolking), zijn er meer dan 82 miljoen vluchtelingen. Om de verwarring nog groter te maken, vinden we onder de vluchtelingen zo'n 48 miljoen ontheemden (binnenlandse vluchtelingen) en meer dan 34 miljoen (internationale) vluchtelingen.

‘Ontheemden’ zijn mensen die huis en haard moeten ontvluchten, maar binnen eigen land blijven. 'Vluchtelingen' zijn mensen die hun land ontvluchten uit angst voor hun leven en in een ander land bescherming zoeken.

Onderstaand schema maakt het misschien al duidelijker:

schema migratie
Elders kun je een digitale lessenserie met 10 lessen vinden over alles wat met vluchtelingen en asielzoekers te maken heeft, in deze les kijken we naar (ontheemden en) vluchtelingen als migranten die om specieke redenen zich gedwongen voelen om te emigreren (oorlog, onderdrukking, natuurrampen, droogte, misoogsten en honger). 

bombardement syrie