intro effecten veranderingen
volgendestapNederland is altijd een immigratieland geweest. Vroeger kwamen immigranten vooral uit Europa, nu komen immigranten ook uit landen verder weg. De bevolking is in alle opzichten ook meerkleuriger geworden. Of je het wilt of niet, Nederland is een multiculturele samenleving met mensen van diverse herkomst, huidkleur en religie en ook met verschillende normen en waarden.

Volgens de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS groeit de Nederlandse bevolking nog door tot 18 miljoen inwoners rond 2044, waarna de groei sterk vertraagt. Internationale migratie speelt een belangrijke rol bij de toekomstige bevolkingsgroei.

In deze les kijken we naar de effecten van migratie op de Nederlandse samenleving en peilen we de meningen over migratie.