nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name doel 10 en 17.

Aan het eind van deze les:
- Weet je wat we bedoelen met het 'IJzeren Gordijn' en de '(Berlijnse) Muur' en welk doel ze dienden.
- Kun je verklaren waarom zoveel mensen uit Oost-Europa naar West-Europa probeerden te vluchtten.
- Weet waardoor er vanuit Oost-Europa na 1989 er een opmars van arbeidsmigranten op gang kwam.
- Weet je op welke manieren president Trump van Amerika legale en illegale migratie probeerde te beperken.
- Weet je hoe in 2015 de Europese Unie de illegale migratie probeerde tegen te gaan.
- En weet je hoe de Hongarije die illegale migratie probeerde tegen te gaan.
- Kun je aangeven wat we bedoelen met 'Fort Europa'.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* IJzeren Gordijn
* Berlijnse Muur
* De Muur van Trump
* Europese migrantencrisis
* Prikkeldraadversperringen
* Fort Europa
* Ontschepingsplatforms


Eindproduct

Als eindproduct van deze opdracht geef je je mening tijdens een radio-interview. Met het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: heb je je mening over 'ontschepingsplatforms' in het radio-interview goed kunnen verwoorden?
- de vorm: heb je je goed voorbereid?
taalfouten: bevatten de antwoorden op de stappen 1-4 en het eindproduct niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
Deze les doe je alleen. De creatieve verwerking doe je (de "geïnterviewde") samen met een medeleerling (de "interviewer" tijdens een interview

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap