volgendestapDe grote rijken bouwden fysieke barrières om indringers buiten te houden. Denk bijvoorbeeld aan Chinese Muur, waarvan de bouw al in de 7e eeuw v. Chr. begon. Je kunt ook denken aan de limes, de kilometer lange grens (met versterkte forten) die het Romeinse Rijk bewaakte. Onderdeel van die grens (limes is Latijn voor grens) was de Muur van Hadrianus op de grens van Engeland en Schotland.

Naast muren zie je ook vaak kilometerlange prikkeldraadversperringen of een combinatie van beide.

fysiekebarrieres intro

Tegenwoordig zijn er op tal van plekken grensmuren en prikkeldraadversperringen gebouwd, officieel vanwege terrorisme, maar in de praktijk om (illegale) migranten buiten de deur te houden. Journalist Dick Wittenberg van De Correspondent deed daar onderzoek naar en kwam tot de conclusie dat nog nooit zo'n groot deel van de wereld omheind is door prikkeldraad en dat er nog nooit zoveel grensmuren gebouwd zijn als nu.

In deze les beginnen we met een onderwerp dat als doel had om de eigen inwoners binnen de eigen grenzen te houden en om te voorkomen dat ze konden vertrekken naar het buitenland: het IJzeren Gordijn. Daarna kijken we naar onder meer de Muur van Trump en de prikkeldraadversperringen langs de Balkan en andere plekken in de wereld en we sluiten de les af met de fysieke en onzichtbare barrières die we kunnen samenvatten met het begrip 'Fort Europa'.