intro klimaatverdragen2

volgendestapOp 12 december 2015 spraken 195 landen af op de Klimaattop van Parijs dat ze concrete stappen zouden nemen die de opwarming van de aarde zouden tegengaan. De toenmalige staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zei toen:

"Het tekenmoment van dit Klimaatakkoord bevestigt nog eens dat de wereld wil werken aan het beperken van de temperatuurstijging en de desastreuze gevolgen van klimaatverandering. Alleen moeten de afspraken nu snel omgezet worden in acties. Daar zijn we al hard mee bezig, want we staan voor een forse opgave. De tijd tikt."

Wat hebben 30 jaar klimaatafspraken opgeleverd? Is het gelukt om de afspraken om te zetten in concrete stappen? Is de wereld erin geslaagd om de klimaatverandering te stoppen? 

We hopen dat je op het einde van deze les enkele antwoorden hebt gekregen.