geoengineering titelblad
volgendestapSommige klimaatwetenschappers vrezen dat de gevolgen van de klimaatverandering nu al zo groot zijn dat we die niet meer kunnen tegenhouden of beperken. Zij stellen dat we extreme noodmaatregelen moeten nemen met behulp van nieuwe technologieën. Het opzettelijk ingrijpen in de natuurlijke systemen van de aarde met als doel om klimaatverandering tegen te gaan noemen we geo-engineering of klimaatengineering.

Geo-engineering, het sleutelen aan het klimaat, is zeer omstreden omdat het om grootschalige en risicovolle ingrepen in het ecosysteem van de aarde gaat, met behulp van onbewezen technologieën en onbekend effect. Grootschalige geo-engineering is op grond van het Biodiversiteitsverdrag niet toegestaan, al zijn beperkte wetenschappelijke experimenten wel toegestaan (voor het geval we de kennis in de toekomst hard nodig hebben).

Je kunt geo-engineeringtechnologieën in twee groepen verdelen: de zonnestralen beheersen (SRM - Solar Radiation Management) en verwijdering van CO2 uit de lucht (CDR - Carbon Dioxide Removal).
We zetten de meest bizarre oplossingen van beide groepen geo-engineering voor jullie op een rij (SRM voor de stappen 1-3 en CDR voor de stappen 4-5). Aan jullie is het om zelf te oordelen wat jullie van geo-engineering vinden.