intro beermetijs

volgendestapWe gaven het al eerder aan: de gevolgen van de klimaatverandering zijn zo groot dat we ze niet in één les kunnen behandelen.

We hebben die gevolgen een beetje arbitrair verdeeld in twee aparte lessen: eerder hebben we gekeken naar de gevolgen voor de natuur (zoals de zeespiegelstijging en meer extreem weer), nu kijken we naar de gevolgen voor plant, dier en mens (zoals de sterfte onder dennen, de toename van het aantal teken en klimaatvluchtelingen).

We zetten de gevolgen voor jullie op een rij.