nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name met doel 13, maar ook met de doelen 15 en 17.

Aan het eind van deze les:
- Ken je het verschil tussen zee-ijs en landijs.
- Weet je dat de klimaatverandering in het Noordpoolgebied grotere gevolgen heeft dan in het Zuidpoolgebied.
- Weet je welke gevolgen het afsmelten van gletsjers heeft voor miljoenen mensen.
- Weet je welke gevolgen het ontdooien van de permafrost met zich meebrengt.
- Kun jij drie oorzaken noemen van de zeespiegelstijging.
- Weet jij welke plekken op de aarde het kwetsbaarst zijn door de zeespiegelstijging.
- Weet je dat klimaatextremen in aantal en intensiteit door de klimaatverandering aan het toenemen zijn.


Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* klimaatverandering
* gletsjer
* permafrost
* zeespiegelstijging
* absolute zeespiegelstijging
* relatieve zeespiegelstijging
* extreem weer


Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht schrijven jullie mee aan een rapport over de gevolgen van de klimaatverandering. Met het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: slagen jullie erin om met jullie rapport de Nederlandse burgers te overtuigen over de noodzaak om maatregelen te nemen?
- de vorm: is jullie creatieve verwerking met zorg gemaakt?
taalfouten: bevatten de antwoorden op de stappen 1-4 en het eindproduct niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
Deze les doe je alleen. De creatieve verwerking doe samen met een groepje medeleerlingen.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap