intro gevolgen natuur

volgendestapOndanks de verschillende controverses rondom de klimaatverandering zijn de meeste mensen zich wel degelijk doordrongen van de gevolgen van de opwarming van de aarde. Die gevolgen zijn zo groot dat we ze niet in één les kunnen behandelen. 

We hebben die gevolgen een beetje arbitrair verdeeld in twee aparte lessen: de gevolgen voor de natuur (zoals de zeespiegelstijging en meer extreem weer) en de gevolgen voor mens, dier en plant (zoals schade in de landbouw, de toename van het aantal teken en de sterfte onder dennen).

We zetten de gevolgen voor jullie op een rij.