nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name 8, 12 en 15.

Aan het eind van deze opdracht:
- Weet je hoe globalisering en (massa)toerisme verbonden zijn.
- Weet je dat internationaal toerisme de snelst groeiende sector is.
- Weet je dat de toeristenstroom in zijn geheel steeds groter wordt, maar in enkele landen juist flink afneemt.
- Kun je een definitie geven van massatoerisme.
- Kun je aan de hand van concrete voorbeelden enkele positieve en negatieve effecten van internationaal toerisme noemen.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Globalisering
* Toerisme
* Massatoerisme
* Ecotoerisme

Eindproduct

Als eindproduct van deze opdracht stellen jullie een duurzame reisfolder samen die aansluit bij een aantal criteria voor duurzaamheid. 
Met het samenstellen van de folder laten jullie zien dat jullie de leerdoelen hebben behaald.

Beoordeling
De folder laten jullie beoordelen door jullie docent.
Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: voldoet jullie folder aan de criteria voor duurzaamheid?
- taalfouten: bevatten de antwoorden op de vragen in de stappen 1-4 en de folder niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
Deze opdracht doe je alleen.
Het eindproduct doe je met een groepje medeleerlingen (3-4 leerlingen).

Tijd
Voor deze opdracht heb je twee lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap