nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name 17.

Aan het einde van deze les:
-Weet je waarom ‘taal’ een belangrijk aspect is binnen de globalisering
-Weet je welke talen als wereldtalen worden beschouwd
-Kun je technologieën benoemen die communiceren wereldwijd vergemakkelijken
-Weet je dat elkaar verstaan iets anders is dan elkaar begrijpen.

Aan het einde van deze les ken je de volgende begrippen:
* wereldtalen
* communicatietechnologie
* interculturele communicatie
* laagcontext communiceren
* hoogcontext communiceren
* transport
* hypercentrale taal
* supercentrale talen

Eindproduct
Als eindproduct maak je met een klasgenoot twee scènes. Jullie docent bepaalt of jullie deze scènes filmen of dat jullie een voorstelling geven in de klas.

De setting van de scenes is als volgt:

In de scenes boots je een kennismakingsgesprek na van een student met een stagebedrijf in een land waarbij het gebruikelijk is om op een hoogcontext-manier te communiceren. Het gesprek vindt plaats in het Engels. Tijdens het gesprek zit de stagiaire nog in zijn of haar geboorteland. Er wordt dus op een andere manier gecommuniceerd dan face to face.

- In de eerste scene speel je alle mogelijke miscommunicatie die er maar kan ontstaan.
- In de tweede scene haalt de stagiaire alles uit de kast om er voor te zorgen dat er zo min mogelijk miscommunicatie ontstaat.

Daarnaast schrijf je in een bijlage hoe je product tot stand is gekomen.
In het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door de docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: laat in het eindproduct zien dat je de stof begrepen hebt?
- de vorm: is het eindproduct met zorg gemaakt?
- taalfouten: bevat het eindproduct niet te veel taalfouten?
- creativiteit: heb je ‘out of the box’ gedacht?

Groepsgrootte
Stap 1 tot en met stap 4 doe je alleen.
Het eindproduct (stap 5) maak je samen met twee klasgenoten.

Tijd
Voor deze opdracht heb je twee lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap