nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name doelen 8 en 12

Aan het eind van deze les:
- Weet je wat global shift is.
- Weet je waarom die global shift heeft plaatsgevonden.
- Kun je twee gevolgen van global shift noemen voor Nederland.
- Kun je enkele gevolgen van global shift noemen voor de landen waar we nu veel producten vandaan halen.
- Kun je enkele manieren beschrijven waarop mensen in Nederland actie voeren of kunnen voeren tegen negatieve gevolgen van global shift.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* global shift
* eerlijke handel
* lagelonenlanden


Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht schrijf je alleen of samen met een klasgenoot een artikel (niet meer dan ¼ A4-tje) voor jullie schoolkrant. In dat artikel zet je uiteen hoe je actie kunt voeren om de negatieve gevolgen van global shift tegen te gaan. Leg uit hoe jouw actie een of meer van die gevolgen helpt beperken of opheffen. Roep andere leerlingen en ook de leerkrachten op je school op om deze actie te helpen voeren.

In het artikel laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.


Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent.
Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: laat het artikel zien dat je weet wat de negatieve gevolgen van global shift zijn en hoe die bestreden kunnen worden.
- de vorm: is het artikel met zorg gemaakt en vooral: prikkelt het artikel de lezer om zelf daadwerkelijk actie te ondernemen?
- taalfouten: bevat het artikel niet te veel taalfouten.


Groepsgrootte
Stap 1 tot en met stap 3 doe je alleen. Het eindproduct (stap 4) maak je alleen of samen met een klasgenoot.


Tijd
Voor deze opdracht heb je twee lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap