nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name 1 en 17

Aan het eind van deze les:
- Weet je dat geld niet alleen bestaat uit munten, bankbiljetten en het saldo op je bankrekening.
- Kun je uitleggen waarom je geld onbelemmerd en snel van de ene plek op de wereld naar de andere kunt sturen.
- Heb je gezien wie de grote beleggers zijn.
- Heb je gezien dat de grote beleggers voortdurend hun geld daar inzetten, waar ze er het meest mee kunnen verdienen.
- Heb je gezien dat de werkwijze van beleggers gevolgen hebben voor andere mensen.
- Heb je een globaal idee van hoe het internationaal geldverkeer werkt.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen
* grote beleggers
* internationaal geldverkeer
* kapitaalvlucht
* rendement
* werkwijzen grote beleggers

Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht maak je een ‘conceptmap' met twintig begrippen die je in deze les tegenkomt. Een conceptmap is een visuele voorstelling van een onderwerp en de begrippen die met dat onderwerp te maken hebben. Die map maak je door die begrippen op een vel papier te tekenen en lijnen tussen de begrippen te trekken. Met elke lijn geef je een verband weer tussen twee begrippen (oorzaak, komt voort uit, overeenkomst met, etc.).
In je conceptmap laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Laat de conceptmap beoordelen door jullie docent.
Bij de beoordeling let je docent op:
- de inhoud: laat de conceptmap zien dat je globaal hebt begrepen hoe het internationaal geldverkeer werkt en welke rol grote beleggers hierin spelen?
- de vorm: is je conceptmap met zorg gemaakt en overzichtelijk?

Groepsgrootte
Stap 1 tot en met stap 3 doe je alleen. Het eindproduct (stap 4) maak je samen met een klasgenoot.

Benodigdheden
Je krijgt een vel papier met twintig begrippen, een leeg vel papier en een pen.

Tijd
Voor deze opdracht heb je twee lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap