nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name 17

Aan het eind van deze opdracht:
- Ken je verschillende visies op culturele globalisering.
- Ken je het begrip cultureel imperialisme.
- Kun je enkele voorbeelden noemen van Amerikaanse producten die exponent zijn van de Amerikaanse cultuur.
- Kun je het verschil tussen globalisering, anti-globalisme en anders-globalisme in je eigen woorden omschrijven.
- Kun je omschrijven wat bedoeld wordt met culturele verrijking en verarming en van elk een voorbeeld geven.
- Weet je dat er twee grote filmbolwerken zijn die samen verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van alle films die jaarlijks gemaakt worden en kun je beide bij naam noemen.
- Weet je dat veel landen hun eigen cultuur willen beschermen en kun je een of meer voorbeelden van cultuurbeleid noemen.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Cultuur
* Cultureel imperialisme
* Anti-globalist
* Anders-globalist
* Culturele verrijking
* Culturele verarming
* Hollywood
* Bollywood
* Cultuurbeleid
* Conventie Diversiteit Cultuuruitingen

Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht ontwerpen jullie een affiche waarmee jullie aangeven dat niet iedereen enthousiast is over de globalisering.  
Met het ontwerp van het affiche laten jullie zien dat jullie de leerdoelen hebben behaald.

Beoordeling
Het affiche laten jullie beoordelen door jullie docent.
Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: laat jullie affiche zien dat je verschillend over globalisering kunt denken? 
- taalfouten: bevatten de antwoorden in de stappen 1-4 niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
Deze opdracht doe je alleen. Het affiche doe je samen met een klasgenoot.

Benodigdheden
- Atlas

Tijd
Voor deze opdracht heb je twee lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap