tekeningcommunicatieEen van de vele definities van globalisering is: Globalisering betekent dat mensen wereldwijd steeds meer met elkaar in verbinding staan.

Met de uitvinding van de telefoon werd het mogelijk om informatie over grote afstanden uit te wisselen. Met de toename van de welvaart nam ook het gebruik van de (vaste) telefoon toe. Voor vaste telefonie moeten er kabels gelegd worden van telefooncentrales naar de telefoontoestellen en dat is voor veel ontwikkelingslanden (te) duur. In ontwikkelde landen als Nederland en de Verenigde Staten van Amerika is het hebben van een vaste telefoon normaal, in de armste landen van de wereld niet:

Aantal vaste telefoonaansluitingen     
per 100 inwoners
2000

  2012

  2018

Afghanistan   0,13     0,04     0,05
Bangladesh   0,38     0,63     4,43
Democratische Republiek Congo   0,01     0,01     0,02
Oeganda   0,25     1,35     6,34
Nederland 62,43   42,40   42,33
Verenigde Staten 68,15   44,02   33,85

In 1993 werd het GSM-netwerk ontwikkeld. GSM staat voor Global System for Mobile Communications. Met het GSM-netwerk werd mobiele telefonie voor iedereen bereikbaar én betaalbaar. Rond 2000 waren er in Nederland meer mobiele aansluitingen in gebruik dan vaste telefoonaansluitingen.

Aantal mobiele toestellen 
per 100 inwoners
2000
 
  2012
 
  2018
 
Afghanistan   0,00    53,90   67,35
Bangladesh   0,22   63,76   88,12
Democratische Republiek Congo   0,03   29,13   43,36
Oeganda   0,52   45,92   58,12
Nederland 67,80 117,52  120,52
Verenigde Staten 38,75   98,17 122,01

Veel ontwikkelingslanden hebben een ware inhaalslag gemaakt en de fase met vaste telefonie min of meer overgeslagen. Ofschoon het aantal mobiele telefoonaansluitingen in ontwikkelingslanden nog achterloopt op het aantal aansluitingen in ontwikkelde landen als Nederland en de Verenigde Staten, is de kloof kleiner geworden.

Een ander modern communicatiemiddel is het internet*. Het aantal mensen met een internetaansluiting in de ontwikkelingslanden blijft duidelijk achter op het aantal mensen met een internetaansluiting in de ontwikkelde landen:

* in 1993 werd het internet opengesteld voor bedrijven en particulieren 

Aantal internetaansluitingen  
per 100 inwoners
2000   2012   2018
Afghanistan   0,00      5,45     6,39
Bangladesh   0,07     6,30     9,60
Democratische Republiek Congo   0,01     3,00     7,11
Oeganda   0,16   14,69   17,71
Nederland 43,98   93,00   93,17
Verenigde Staten 43,08   81,03   87,36

Het beeld is enigszins vertroebeld omdat veel mensen in ontwikkelingslanden geen internetverbinding thuis hebben, maar voornamelijk gebruik maken van internet in zogenaamde internetcafés. Bij ons zie je eigenlijk alleen toeristen die internetcafés gebruiken.

Als je kijkt naar de groei van het aantal mobiele telefoons en internetverbindingen in 2018 ten opzicht van het aantal aansluitingen in 2000, kun je met recht zeggen: Globalisering betekent dat mensen wereldwijd steeds meer met elkaar in verbinding staan.

Vraag
1) Geef in je eigen woorden commentaar op deze stelling: ‘Mobiele telefoons hebben een revolutie veroorzaakt in ontwikkelingslanden.’
vorigestapvolgendestap