nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name 9, 10 en 17

Aan het eind van deze les:
- Kun je een definitie van globalisering geven die alles te maken heeft met communicatie tussen mensen wereldwijd.
- Weet je dat veel ontwikkelingslanden een inhaalslag hebben gemaakt op het gebied van moderne communicatie.
- Weet je dat dankzij moderne communicatiemiddelen de kloof tussen arm en rijk verkleind is.
- Kun je aangeven aan de hand van concrete voorbeelden wat mensen in hun dagelijks leven van moderne communicatie merken.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* GSM
* GSM-netwerk
* Digitale kloof

Eindproduct

Als eindproduct van deze opdracht schrijf je een enthousiasmerend krantenartikel over het project ‘Gat in de muur’. Met het artikel laten jullie zien dat jullie de leerdoelen hebben behaald.

Beoordeling
Het krantenartikel laten jullie beoordelen door de docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: laat het krantenartikel zien dat je het belang van globalisering onderkent?
- de vorm: is het artikel duidelijk, interessant en enthousiasmerend?
- taalfouten: bevatten de antwoorden op de vragen van de stappen 1-3 en het artikel niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
Deze opdracht doe je alleen.

Tijd
Voor deze opdracht heb je twee lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap