volgendestap"Globalisering brengt meer welvaart en welzijn voor iedereen". Voor veel vrijemarktdenkers is het duidelijk: als de wereldmarkt zich kan ontplooien volgens de principes van de vrije markt, dan krijg je vanzelf het beste resultaat (meer welvaart en welzijn) voor iedereen. Steevast verwijzen ze hierbij naar Adam Smith, Schots moraalfilosoof en een van de grondleggers van het klassieke liberalisme. Hij was van mening dat het nastreven van het eigen individuele belang ook in het grootste maatschappelijk belang zou resulteren. Waarom zou dat niet opgaan voor de wereld als geheel? Met die gedachte gaan jullie op onderzoek uit.

Aan het eind van deze opdracht heb je de effecten van globalisering de revue laten passeren. Het gaat niet om voor of tegen globalisering. Dat is net zoiets als ‘voor of tegen het weer’ zijn. Het weer is er. Soms is het mooi, soms niet. Voor globalisering geldt ook zoiets. Het heeft allerlei effecten en gevolgen, sommige staan je aan, andere niet. Dat zet je voor je zelf op een rijtje in deze opdracht.

gapminder tools
schermafdruk van www.gapminder.org/tools/