volgendestapIn de vorige les hebben we gekeken naar Gendergerelateerd geweld, een overkoepelende term waaronder vele vormen van geweld vallen: fysiek, seksueel en psychologisch geweld omwille van je geslacht. 

In deze les gaan we dieper in op drie specieke vormen van gendergerelateerd geweld: kindhuwelijken, vrouwenbesnijdenis en vrouwenhandel. 

driekeergeweld