volgendestapGendergerelateerd geweld is een overkoepelende term waaronder vele vormen van geweld vallen: fysiek, seksueel en psychologisch geweld omwille van je geslacht. Daarbij kan gendergerelateerd geweld door individuen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld in de huiselijke sfeer), maar geweld kan ook op grote schaal plaatsvinden (bijvoorbeeld tijdens een oorlogssituatie).

In de praktijk is gendergerelateerd geweld vaak synoniem aan geweld tegen vrouwen en meisjes, maar ook gendergerelateerd geweld tegen mannen en jongens en geweld tegen transgender mensen komen voor. 

vormenvangendergerelateerdgeweld
In deze les gaan we dieper in op verschillende vormen van gendergerelateerd geweld en enkele (schokkende) statisteken, we kijken naar persoonlijke verhalen van vrouwen uit verschillende landen, we staan stil bij femicide (vrouwenmoord) en staan we stil bij de feministische actieorganisatie Femen en de VN-Internationale Dag voor de Eliminatie van Geweld tegen Vrouwen.

In de volgende les gaan we dieper in op drie specieke formen van gendergerelateerd geweld: kindhuwelijken, vrouwenbesnijdenis en vrouwenhandel.