Elk mens wordt op een bepaalde manier behandeld. Je kunt bijvoorbeeld hetzelfde behandeld worden als je broer of zus wanneer je ook een toetje mag hebben. Maar je kunt ook ongelijk behandeld worden zoals wanneer je oudere broer of zus langer mag opblijven dan jij. Zo is dat ook met de behandeling van gender.

We spreken van gendergelijkheid als mensen met een verschillend geslacht, gender of seksuele geaardheid op dezelfde manier behandeld worden. Maar er is ook genderongelijkheid, ook wel genderbias genoemd. Daarmee bedoelen we dat mensen omwille van aan hun geslacht, gender of seksuele geaardheid ongelijk behandeld worden.

Helaas komt genderongelijkheid nog veel voor. Een duidelijk voorbeeld is de ongelijke betaling van mannen en vrouwen. Gemiddeld genomen verdienen vrouwen in de EU zestien procent minder dan mannen. Beroepen waar vooral vrouwen werkzaam zijn, worden minder goed betaald dan beroepen waar vooral mannen werkzaam zijn. En vrouwen verdienen vaak minder dan mannen terwijl ze dezelfde functie hebben.

Bekijk daarvoor ook dit filmpje:De ongelijke betaling tussen mannen en vrouwen noemen we de loonkloof. Op 20 november 2017 presenteerde de EU een actieplan om de loonkloof tussen vrouwen en mannen te verkleinen (met als uiteindelijk doel een gelijke betaling). Daarvoor heeft de EU de Europese Dag voor Gelijke Beloning in het leven geroepen.

Een ongelijke behandeling wanneer het gaat om gender zie je al bij de opvoeding. Veel ouders willen graag dat meisjes lang haar hebben en jongens niet. Wanneer een jongen lang haar wil, wordt dat vaak door de ouders afgekeurd. Wanneer meisjes huilen is dat niet erg, maar wanneer jongens huilen dan wordt er snel gezegd dat ze zich niet zo moeten aanstellen. En zo is dat ook met verschillende sporten. Voetbal is toch alleen voor jongens en turnen alleen voor meisjes?

Vragen:
12) Noem enkele oorzaken van de loonkloof tussen vrouwen en mannen.
13) Zijn er volgens jou sporten die alleen voor meisjes of jongens zijn? Welke zijn dat?
14) Is er in je opvoeding duidelijk naar voren gebracht dat je een jongen of een meisje bent en je je zo moet gedragen? Zo ja, hoe is dit gebeurt?
vorigestapvolgendestap