volgendestapGeslacht, sekse, gender. Deze termen worden maar al te vaak door elkaar gebruikt. En dat is niet zo gek, want gender is de Engelse term voor geslacht. Maar er is wel degelijk een verschil. Hoe zit dat? In deze les leer je meer over de betekenis van deze begrippen en wat de verschillen zijn.
geslacht gender
Naast deze begrippen gaan we dieper in op gender(on)gelijkheid en waarbij dat duidelijk naar voren komt. We geven in deze les één voorbeeld (meer voorbeelden zie je in de les over De strijd van vrouwen voor gelijke rechten): het verschil in loon tussen vrouwen en mannen. Dit komt deels ook omdat men niet graag over de hoogte van hun salaris praat. Met deze les vragen wij je om na te denken over gender(on)gelijkheid en het gesprek op school daarover wél aan te gaan.