onderdrukking

volgendestap"De man is het hoofd van gezin. De vrouw moet haar echtgenoot gehoorzamen." Deze verklaring was als artikel 444 opgenomen in de Family Code van het Midden-Afrikaanse land Congo uit 1987. Pas in 2016 is die wet vervangen door een nieuwe waarin vrouwen gelijke rechten kregen.

Voor de wet van de meeste landen hebben vrouwen en mannen gelijke rechten, al hebben vrouwen daar een zware strijd voor hebben moeten leveren. Honderd jaar geleden hadden de meeste vrouwen wereldwijd géén kiesrecht. En op het gebied van politieke participatie lopen vrouwen nog steeds flink achter op mannen. 

Op papier mogen vrouwen gelijke rechten hebben, maar de strijd is nog steeds nodig en nog lang niet voorbij. Op vier deelgebieden onderzoekt het Wereld Economisch Forum de Global Gender Gap (oftewel de Mondiale Genderkloof) en daaruit blijkt dat nog geen enkel land volledig gendergelijkheid kent.